Αφοσιωμένοι στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας για τα προϊόντα μας, προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την παραγωγή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο. Η συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς μας έχει χαρίσει διακρίσεις, τόσο για το ελαιόλαδο όσο και για τις συσκευασμένες ελιές μας.

Βράβευση των Επιτραπέζιων Ελιών “Κτήματα Βασιλείου” 2018

Βράβευση του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου “Κτήματα Βασιλείου” 2018

Βράβευση του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου “Κτήματα Βασιλείου” 2020

Βράβευση του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου “Κτήματα Βασιλείου” 2020

Βράβευση του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου “Κτήματα Βασιλείου” 2020

Close Menu